Laborationer och föreläsningarDet är ungdomarna som kommer att behöva fortsätta med det förändringsarbete min generation har påbörjat. Därför är det så viktigt att unga människor intresserar sig för energiteknik och blir både kunniga och engagerade inför de framtida utmaningarna vi har.


Jag erbjuder engagerade föreläsningar om solenergiteknik samt laborationer för skolor och högskolor.

Exempel: Eleverna bygger egna solfångare


Solfångarna kopplas till en liten ackumulatortank som värms upp under en testsekvens.


Vad kan man lära sig?


  • Energiberäkningar, instrålad energimängd, producerat energimängd till tanken, verkningsgradsberäkning.


  • Dessa egna mätningar sätts i ett sammanhang: hur mycket värmeenergi kan man producera på ett villatak?


  • Hur mycket är detta i förhållande till den energimängden som huset behöver?


  • Hur mycket el kontra värme behöver man?

KL konsult erbjuder:


  • Föreläsningar om solenergi.


  • Konsulttjänster för skolor som själv vill köpa in utrustning och göra sina egna labbar.


  • Färdig labbutrustning, dvs solfångare, ackumulatortank med pumpkoppel och styrenhet, solsimulator (konst-sol för laboration inomhus), dataloggor för mätvärdesinsamling.


  • Manualer för läraren med tips om hur man utifrån laborationen kan lära ut energitekniska begrepp och spänna bågen till samhällsutmaningar inom energiområdet.


  • Manual för eleven hur laborationsutrustningen skall användas och uppgifter för vilka beräkningar som skall utföras.