Klaus Lorenz Konsult
– smart teknik för  mer solenergi


Min historia

Mitt namn är Klaus Lorenz, jag har den största delen av mitt yrkesverksamma liv sysslat med energifrågor och då speciellt med solenergisystem.

Jag är född i Tyskland och utbildade mig till civilingenjör i maskinteknik och till rörmokare. Sedan 1987 bor jag i Sverige och sedan 1991 arbetar jag deltid på högskolan Dalarna som forskningsingenjör.


2001 gjorde jag min licentiatuppsats på Chalmers om solvärme-kombisystem. Sedan dess har mina arbetsuppgifter inom Högskolan förändrats till att jag har blivit mer delaktig i undervisning av energitekniker och högskoleingenjörer. Idag har jag både föreläsningar och laborationer och är kursansvarig för flera kurser om både solvärme och solel.


Parallellt till min anställning på högskolan har jag varit och är entreprenör. Jag startade mitt första företag direkt efter jag fick uppehållstillstånd i Sverige 1989. Då byggde jag centrala kakelugnar som värmer hela huset. Från 90-talet framåt var företagandet kring solenergi, jag var delaktig i uppbyggnad av Svenska Solgruppen och skrev den första boken om hur man själv bygger sin solfångare. Jag var kursledare och utbildade flera kursledare i solfångarbygge vilket under sent 90-tal ledde till tusentals byggda solfångare av märket ”LESOL”.

I början av 2000-talet byggde jag upp företaget Svesol i Djurmo i Dalarna vilket jag var huvudägare i fram till hösten 2017. På Svesol var vi som mest upp till 10 anställda och verksamheten jag byggde upp kretsade kring att utveckla och sälja solvärme och de senaste åren även solelsystem. Utöver att leda företaget som huvudägare så är mina erfarenheter från den tiden inom områden, inköp, utbildning av återförsäljare att vara idéspruta och engagerat säljare och rådgivare. På Svesol var under många år flexibla värmesystem en röd tråd, varför vi även importerade och sålde värmepannor och ackumulatortankar. Flexibla värmesystem innebär värmesystem som kan ta tillvara flera olika energikällor och naturligtvis även så mycket solenergi som möjligt.

Hösten 2017 startade jag företaget KL Konsult med bas i Lindgården i Djurås by.Även om jag inte är purung längre så har jag inte slutat drömma – det skall bli en spännande fortsättning med detta nya företag!

Solenergiberäkningar med POLYSUN

Jag har många års erfarenhet med beräkningsprogrammet Polysun och erbjuder konsultationer och beräkningar främst för solvärme och solel.GalleriKl Konsult


KL Konsult startades hösten 2017 med bas i Lindgården i Djurås by. Visionen är att använda all praktisk och teoretisk erfarenhet från mitt yrkesliv och arbeta med de frågeställningar som ligger närmast hjärtat som till exempel:

  • Värmesystem för nybyggda hus som har nära passivhus standard
  • Integrering av solvärme och solel i hus
  • Långtids värmelagring (jag tänker på Josef Jenny i Schweiz som lagrar värme från sommar till vinter)
  • El- och värmegenerering från inhemsk biomassa
  • Energisystem för (fritids-)hus utan anslutning till elnätet
  • Kostnadseffektiva solvärme- och solelsystem för både villor och större fastigheter


Jag hoppas kunna vara en resurs för både arkitekter, byggföretag, kommuner och skolor. Jag kan engagera mina åhörare och mina studenter för jag sysslar med det jag verkligen tror på. Jag kan knyta ihop teori och praktik och därför är jag uppskattad både inom utbildning och inom företagande.


Hör av digom du tycker detta är intresserant!