Solenergiberäkningar med POLYSUN

Jag har många års erfarenhet med beräkningsprogrammet Polysun och erbjuder konsultationer och beräkningar främst för solvärme och solel.

  • Var är det lönsamt med solvärme? Vilka solfångare skall jag välja till mitt projekt? Hur stor anläggning behöver jag? Hur mycket energi kan jag producera och hur skall systemet med ackumulatortank och eftervärmning se ut?


  • Du vill bygga ett nytt hus och optimera solvärmesystemet för mitt hus. Jag strävar efter 50% solandel för uppvärmning och varmvatten året runt. Går det? Hur gör man?


  • Du vill kombinera både solel och solvärme. Hur gör jag bäst? Vad kan jag uppnå och hur stor blir investeringen?


  • Du har förstått att jag måste lagra både värme och el. Hur gör jag detta? Vilka energilagrings möjligheter finns och hur kombinerar jag dessa?

Exempel på ett svensk kombisystem för solvärme och pellets.


  • Du som kund har en eller flera byggnader och är intresserat att få veta vilka energimängder du kan producera på dina takytor. Med Polysun kan jag beräkna dessa energimängder samt deras fördelning över året. När det gäller solel så kan jag även beräkna egenandelen och den elen man matar ut mot nätet.


  • Vilka solpaneler ger mest energi för en viss investeringssumma? Var tjänar jag mest?


  • Vilka takkonstruktioner och vilka montagesystem ger både lång livslängd och låg investeringskostnad?

Exempel solel och värmepump för byggnadsuppvärmning och elgenerering.

Exempel på solel och fjärrvärme